سبد خرید

کتاب های تاثیر گذار روی موفق ترین کارآفرین ها

مردم قدرتمند در کسب و کار، مقدار زیادی از اوقات فراغتِ محدودِ خود را در فضایی آرام و پر تعمق می گذرانند و این فضا، جایی نیست جز غرقه یبیشتر بخوانید

چرا هر روز باید کتاب بخوانیم؟

کتاب اگر چه واژه ای آشناست ولی هنوز در کشور ما غریب است و اگر بخواهیم سرانه مطالعه کشور ایران را با کشوری صنعتی همانند ژاپن مقایسه کنیم هنوز بایدبیشتر بخوانید

در حال بارگذاری ...